SANAYİ MEKTEBİ

SANAYİ MEKTEBİ

Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi bünyemizde farklı hedef gruplarına yönelik düzenli eğitim programları uygulanmaktadır.

İnşaat,mobilya,tekstil,reklam ve tanıtım hizmetleri,aksesuar tasarım vb. alanlarda tasarım eğitimlerini düzenlemekteyiz.

Mesleki eğitim yeterlilik belgesi konusunda yetkili olan TOBB bünyesindeki MEYBEM A.Ş’nin mevcut kapasitesi kullanılarak yerelde belgelendirme çalışmalarını geliştirmekteyiz.

 

Hedef Gruplarımız;

  • Diyarbakır ilinde imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler (mobilya,tekstil,inşaat malzemeleri,ambalaj üretimi alanlarında çalışan KOBİler)
  • Diyarbakır ilinde ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler (mimarlık mühendislik hizmetleri,bilgi ve iletişim hizmetleri,görsel tasarım,dijital pazarlama vb. alanlarda hizmet sunan işletmeler)
  • İnsan kaynağını geliştirmek isteyen işletmeler (ürün ve hizmet sunumunda inovasyona ve tasarıma ihtiyaç duyan ve bünyesindeki insan kaynağını geliştirmek isteyen işletmeler)
  • Yaygın olarak nitelikli eğitim hizmetlerine erişim istene KOBİ’ler,çalışanlar,akademisyenler,öğrenciler,gençler,kadınlar,iş arayanlar vb. gruplar
  • Özel sektörde çalışan ancak yaptığı işi belgelendirmesi gereken kişiler
  • Yerel Kurumlar
SANAYİ MEKTEBİ