GİRİŞİMCİ DESTEK MERKEZİ

GİRİŞİMCİ DESTEK MERKEZİ

      Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi il genelinde, girişimciliği geliştirmek, yaygınlaştırmak  ve  daha  sistemli bir girişimci destek modellerinin geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Girişimci Destek Merkezi bünyesinde yeni işletmelerin kurulması, işletmelerin  büyümesini sağlamaya  yönelik  girişimcilik  eğitimleri,  girişimcilerin  iş  fikirlerini  geliştirebilecekleri alanların  oluşturulması,  girişimcilerin  karşılaşabileceği  engelleri  ortadan kaldırmak için girişimcilik sürecinin her aşamasında desteklenmesi ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

      Girişimci  Destek  Merkezi’nin  sadece  yenilikçi  girişimcileri   değil,  tüm  girişimcileri kapsaması, yenilikçi girişimciler için özel uygulamalar geliştirilmesi planlanmaktadır.

      Merkez bünyesinde girişimci iş fikirlerinin alınması, değerlendirilmesi, eğitim programlarının uygulanması,  seçilen  girişimci  adaylarına  mentörlük  desteğinin  sunulması,  yenilikçi girişimcilerin  iş  fikirlerini geliştirebilecekleri  alanların  oluşturulması  ve  yenilikçi  ve  yeni girişimcilerin iş kurma süreçlerinin her aşamasında desteklenmesi öngörülmektedir.

 

      Merkez bünyesinde girişimci iş fikirlerinin alınması, değerlendirilmesi, eğitim programlarının uygulanması,  seçilen  girişimci  adaylarına  mentörlük  desteğinin  sunulması,  yenilikçi girişimcilerin  iş  fikirlerini  geliştirebilecekleri  alanların  oluşturulması  ve  yenilikçi  ve  yeni girişimcilerin iş kurma süreçlerinin her aşamasında desteklenmesi öngörülmektedir.

 

      Ayrıca  kent  genelinde  girişimcilik  kültürünün  geliştirilmesi  için  yerel  kurumlar  ile  işbirliği içinde tanıtım, farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi de planlanmaktadır.

      Girişimci Destek Merkezi’nin kent genelinde devam eden girişimcilik eğitimleri, girişimcilik  desteklerini  bir  alanda  toplaması,  daha  sistemli  bir  şekilde  desteklerin uygulanması  öngörülmektedir.  Girişimci  adaylarının  merkez  bünyesinde  her  türlü  bilgiye ulaşmaları, destek almaları sağlanacaktır. 

 

Projenin Ulaşılacağı Hedefler:

  • Diyarbakır ilinde girişimcilerin yararlanabileceği eğitim, danışmanlık, çalışma alanları ve destek hizmetleri alabilecekleri bir merkez oluşturmak
  • Gençler, kadınlar,  iş  kurmak  isteyen  farklı  kesimlerin  yararlanabileceği  bir  merkez oluşturmak ve merkez bünyesinde iş kurma süreçlerini kolaylaştıracak, destekleyecek hizmetler sunmak
  • Yenilikçi iş  fikirlerine  sahip  girişimci  adaylarının  teknik  desteğe  ve  yatırımcılara erişimini sağlamak
  • İlde girişimcilik kültürünü geliştirmek, farklı kesimlerin girişimciliğini desteklemek ve sunulacak destekler ile sürdürülebilir işletmeler kurulmasına katı sunmak
  • Yatırımcılar ile  yeni  girişimciler  arasında  ilişkiler  kurmak  ve  ilin  ihtiyaç  duyduğu yatırım alanlarında yatırımların geliştirilmesini desteklemek
GİRİŞİMCİ DESTEK MERKEZİ